Organizing Secretaries
YEARWISE ORGANIZING SECRETARIES
CONFERENCE YEAR PLACE ORGANIZING SECRETRIES
1993 Agra Dr. D.K. Hazra
1994           Patna Dr. D.K. Srivastava
1995                           Hyderabad Dr. A.K. Singh
1996                   Chennai Dr. S Chandrasekharan
1997                           Kota Dr. K.K. Pareek
1998                         Ludhiana Dr. (Mrs.) G. Sidhu
1999                            Varanasi Dr. R. Tandon
2000                             Jodhpur Dr. Abdul Hakim
2001                            Kolkata Dr. Madhuchanda Kar
2002                             Amritsar Dr. Narottam Bhalla
2003                             New Delhi Dr. D.K. Agarwal
2004                             Agra Dr. V.N. Kaushal
2005                       Patna Dr. Ajay Kumar
2006                             Dehradun Dr. Anita Sharma
2007                             Amritsar Dr. Santokh Singh
2008                             Hyderabad Dr. Y.S. Raju
2009                             Khajuraho (jhansi) Dr. P.K. Jain
2010                             Kolkata Dr. Dipanjan Bandyopadhyay
2011                             Patna Dr. R.K. Shrivastwa
2012                             New Delhi Dr. M.P.S. Chawla
2013         Kota Dr. Girish Mathur
2014                             Agra Dr. D.P. Agarwal
2015                             Ludhiana Dr. Vikas Loomba
2016 Gwalior Dr. Navneet Agrawal
Quick Query
Name :
E-mail :
Phone:
Query:

 
Navigation Links Know Us IACM Conference 2018